Možnosti využitia

Nová generácia domácnosti na dosah

Inteligentná tieniaca technika

V systéme Loxone bude vaša tieniaca technika vždy vedieť, čo má práve robiť. Ráno vďaka automatickému vyťahovaniu žalúzií budú do miestnosti prenikať slnečné lúče, ktoré vám spríjemnia prebúdzanie. Dopoludnia sa pomocou slnečnej energie vyhreje dom na požadovanú teplotu. Akonáhle sa dosiahne táto teplota žalúzie sa nastavia do takej polohy aby slnko dom neprehrievalo. Večer sa žalúzie automaticky zatiahnu.

Využitie slnečnej energie

Implementované snímače teplôt, meteorologická stanica, súmrakový snímač, tieniaca technika či fotovoltaika dokážu zabezpečiť využívanie slnečnej energie v inteligentnom dome naplno. Slnečná energia sa najviac využíva pri vyhrievaní domácnosti, ale aby sa nám miestnosti neprehrievali používame automatickú tieniacu techniku, či už v podobe roliet, markíz alebo žalúzií.

Ochrana

Tieniaca technika nám dokáže automaticky ochrániť súčasti domácnosti ale aj samy seba. Pri nepriaznivom počasí sa tieniaca technika automatický nastaví na ochrannú polohu – rolety sa stiahnu, markízy vytiahnu, zatiahne sa strecha nad bazénom. Takisto magnetické kontakty v oknách zabezpečia aby sa rolety alebo žalúzie nespustili a nepoškodili, ak sú okna otvorené.

  • KDE NÁS NÁJDETE
  • Teplická 4571/4,
    058 01 POPRAD